Startsida


Information till er som är medlemmar!

För att nå ut till alla med information om våra aktiviteter så kommer vi att skicka ut mail som ett komplement till nyhetsbrev, hemsida och Facebook.
Därför behöver vi era mailadresser. (Vi har en del mailadresser men inte alla).
Är du medlem i HallandsNötköttsproducenter, så skicka din mailadress till:
h-n-p@outlook.com som är föreningens egna mailadress så läggs du till i vår maillista och får all information via mail.

Tack från Styrelsen🍁🍂

Nyfiken på vad Sveriges Nötköttsproducenter gör?


Vi driver de frågor som ökar lönsamheten på din gård och i vår nya broschyr berättar vi om en del av det arbetet.

http://www.notkottsproducenter.se/category/broschyrer/

        Ett STORT GRATTIS till PIGGEBO LANTBRUK AB

Bröderna Robert Johansson och Fredrik Rubin med familjer som är utsedda till:

       ÅRETS NÖTKÖTTSFÖRETAGARE I HALLAND 2019

Tema: Unga lantbrukares mål och uppföljning av nötköttsproduktion

 

En viktig del i ett framgångsrikt nötköttsföretag är produktionsuppföljningen. Vi vill därför uppmärksamma de företag som arbetar med en kontinuerlig uppföljning av sin produktion på ett gynnsamt sätt.

 

 

Kriterier

Kriterierna för att få utmärkelsen är:

 

- Att företagaren är under 40 år gammal

- Att företaget på något sätt arbetar med mål och uppföljning av produktionen, till exempel tillväxt, avvanda kalvar/ko eller mått på djurhälsa

- Att företaget med tydligt lönsamhetsfokus utnyttjar gårdens resurser på ett optimalt sätt för nötköttsproduktion

- Att företaget bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen nationellt eller regionalt (t ex arbete i klubb, ta emot studiebesök eller annan form av marknadsföring)

- En "uppvisningsbar" gård


Foto: Petra Wirtberg, LRF

          Karl Nilsson, HNP

Ansvarig för hemsidan är Karin Nilsson. Vid frågor om sidan eller om ni vill använda något av våra foto så kontakta Karin via mail: kscrap@live.se eller någon i styrelsen.

Vi tar gärna emot foto som vi kan lägga in här på hemsidan.