Hände 2018

19 December Julbord


Årets Julbord blir på Kvibille Gästgivaregård klockan 19.00.


Pris: 250 kr/person + dricka till maten.


Anmäl er senast den 14/12 till Karl Nilsson tel.nr: 070-982 39 48

eller Mikael Magnusson tel.nr: 076-052 97 47

Stort intresse för produktion av nötkött och ökade volymer, hur förvaltar vi detta bäst framöver?


Nu bjuder vi in till en kväll med aktörer från hela kedjan, och hoppas på en god dialog, så vi kommer framåt i detta viktiga arbete. Under kvällen kommer vi diskutera vad du som producent kan göra samt vad de övriga aktörerna i kedjan kan göra för att få så god lönsamhet som möjligt, i alla led.Medverkande:


Maria Dirke LRF Kött

Anders Karlsson Forskare på Kött, SLU

Mattias Dernelid, verksamhetsledare Exceptionell råvara

Victoria Ohlsson HK Scan

Anders Kälvelid Skövde Slakteri

Representant från KLS Ugglarps Dalsjöfors

Mats Heljestrand är kategorichef kött hos ICA.

Anders Richardsson regionordförande LRF Halland

Mikael Mild Sjuhärads Nötköttsföretagare

Bengt Johansson Hallands NötköttsproducenterModerator för kvällen Gun Ragnarsson


Praktisk information:


Tid: 27 februari kl. 18:00-21:30


Plats: Hörsalen, Munkagårdsgymnasiet, Tvååker Vi bjuder på matigare macka, kaffe/te


Senast anmälan den 22 februari 2018. Anmälan till Anna-Lena Holm 0511-34 22 50 eller anna.lena.holm@lrf.se  var vänlig uppge ort, e-post och mobilnummer och ev allergier.


Arrangör: LRF Västra Götaland, LRF Halland, Hallands Nötköttsproducenter, Sjuhärads Nötköttsföretagare.


14 Mars Årsmöte


Vi börjar med ett studiebesök hos Peter Kjellson, Bölarp, Veinge, Laholm kl.17.30. Peter föder upp mjölkrastjurar till slakt och har ett nybyggt mottagningsstall till kalvarna. Efter besöket kör vi till Tönnersjö Golfresturang där Årsmötet börjar klockan 19.00.

Anmäl er senast den 7 mars till Elin Gunnarsson 073-3663533 eller

Mikael Magnusson 076-0529747

20 Mars


Gård&Djurhälsan anordnar kurs i Villkorad Läkemedelshantering Nöt den 20 mars på Munkagårdsskolan. Gå in via länken och anmäl er !Ekologisk fältvandring 4 Juli Kl18,00

hos Bengt Johansson Skogsåkragård Horred. 


Vi börjar med lite mat därefter tittar vi på grödor och gödselförsök, Avslutar hemma på gården med kaffe. Pauliina Jonsson från Växa medverkar. Inriktningen i år är gödselförsök i spannmål. Anmälan till Bengt 070-3485046 senast 27 juni. 

Kostnad 100 kr/person. Timac Agro medverkar.  

Sommarträff 26 juli kl 18,30 hos förra årets vinnare av årets nötköttsproducent i Halland, Magnus och Erika Ingemarsson på gården Sjöö i Sibbarp. 


Erika och Magnus driver ett välskött kombinationsföretag där de olika grenarna tillsammans ger livskraft till företaget. På gården bedrivs dikoproduktion med 18 kor av Hereford- och Simmentalras. Under sommaren betar korna med sina kalvar på gårdens 10 hektar naturbetesmarker. Framåt hösten säljs kalvarna för vidareuppfödning. 


Gården i Sjöö har även 12 hektar åker och 51 hektar skog, Dessutom har gården en stuga som hyrs ut till turister och det finns även två vindkraftverk på markerna. 

Under kvällen bjuds det på mat, kaffe och kaka som sponsras av KLS Ugglarp, Hönryds Kvarn, Södra och Varbergs Sparbank, 

Vi får höra Magnus och Erika berätta om gården och företaget. 


Vägbeskrivning: 
 Från E6, tag avfart 53. Sväng vänster in mot Tvååker. Kör rakt fram i rondellen, mot Sibbarp. Fortsätt ut ur samhället. Tag sedan vänster mot Dagsås. Kör ca 7 km. Tag höger vid skylt Högryd. Följ sedan skyltningen. 


Anmälan senast 19 juli till Jens Gustafsson 0702-243408 eller Åsa Ledel 0706-692980 Köttriksdag i Eskilstuna Södermanland 15-17 November. Vi åker buss med Skånes Nötköttsproducenter. Mer information, se Startsidan