Bli medlem

Medlemskap


Som medlem är du med både i Din lokala klubb och i riksföreningen SNP.


Medlemsavgiften består av två delar; Klubbavgift och serviceavgift.


Klubbavgiften varierar mellan 50-200 kronor beroende på vad klubben beslutat. Avgiften är inte momsbelagd och är inte avdragsgill.


Serviceavgiften går till SNP och grundar sig på hur stor och vilken typ av produktion ditt företag har. Moms tillkommer och avgiften är avdragsgill.


Serviceavgift enligt stämmobeslut 2015


Två produktionskategorier, slaktdjur eller dikor, beroende på företagets huvudsakliga produktion.

I gruppen slaktdjur räknas tjurar, stutar, kvigor, kor och mellankalv. Två mellankalvar räknas som ett slaktdjur.


Exempel:


20 dikor och slutuppföder kalvarna till slakt= Dikor

35 dikor och 300 inköpta kalvar för slaktuppfödning= Slaktdjur

Servicesavgift slaktdjur


0- 50 slaktdjur per år                                500 kronor

51-100 slaktdjur per år                             750 kronor

101 eller fler slaktdjur per år               1 000 kronor

Serviceavgift dikor


0 – 25 dikor                                                   500 kronor

26 – 50 dikor                                                 750 kronor

51 eller fler dikor                                        1 000 kronor

Klicka här på länken och gå in på SNP´s sida och anmäl er!


Ansvarig för hemsidan är Karin Nilsson. Vid frågor om sidan eller om ni vill använda något av våra foto så kontakta Karin via mail: kscrap@live.se eller någon i styrelsen.

Vi tar gärna emot foto som vi kan lägga in här på hemsidan.