Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för Hallands Nötköttsproducenter 2016

Styrelsen bestod från början av: Björn Kristiansson ordförande, Bengt Johansson kassör, Åsa Ledel sekreterare samt som ledamöter Kerstin Nilsson, Karl Nilsson, Anna Kristensson och Jens Gustafsson. Adjungerade, Carin Clason och Jannica Krafft.

Björn Kristiansson gick bort tidigt på våren. Som ordförande valdes då, inom styrelsen, Kerstin Nilsson.

Vi hade årsmöte den 15 mars 2016. Studiebesök på Törlans Lantbruk i Tvååker och mat och årsmötesförhandlingar i Rönnås Lada. Carina Johansson från SNP informerade om bl a Handlingsplan Nöt och Hönryds Kvarn berättade om sitt företag och sponsrade en del av maten.


Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten, den12/1,8/2, 21/3, 20/4,11/5, 4/7, 24/8, 19/9, 11/11 och 14/12.


Aktiviteter för medlemmarna:

Avelskväll den 24 februari Ålstorp med studiebesök på Vita Klippan. Karl Nilsson och Einar Lysell berättade sedan om avelsvärden.

Årsmöte den 15 mars med studiebesök på Törlans Lantbruk.

Ekologisk fältvandring i Horred hos Bengt Johansson den 4 juli. Pauliina Jonsson och Jannica Krafft från Växa medverkade. Inledde med grillade hamburgare från gården och avslutade med kaffe, 37 st deltog.

Sommarträff hos Askome Charolais/NP Agro den 21 juli. Scan sponsrade med maten och Gunnar Nilsson Maskin AB med kaffet. Victoria Östlund från LRF Kött medverkade. Ca 100 personer deltog.

Deltog på Gårdslunch som Växa anordnade den 11 augusti hos Karl och Karin på Alslöfs Gård.

Studiebesök på Finsbo Gård den 9 oktober. Falkenbergs Sparbank och DS-Hallen sponsrade med fika.

Bussresa tillsammans med Skåne, Sjuhärad och Kronoberg till Köttriksdagen på Gotland den 9-11 november. Intressanta studiebesök längs vägen och trevlig samvaro med de andra föreningarna.

Julbord på Skårs Gård den 14 december. Hallands Maskin sponsrade med en del av matkostnaden och berättade om sitt företag.

Styrelsen lämnade förslag till LRF som utser årets nötköttsproducent i Halland efter olika kriterier varje år. I år utsågs Kerstin Nilsson med familj, Vita Klippan.

Nästan hela styrelsen samt flera medlemmar deltog på Köttriksdagen på Gotland. Här bjöd vi in till vår Köttriksdag 2017 med kassar från Halland innehållande broschyrer, pepparrot, chips från Halland mm.


Hemsidan och Facebook-sidan uppdateras kontinuerligt.

Föreningen och dess medlemmar har synts flera gånger i media under året.


Styrelsen Hallands Nötköttsproducenter

Ansvarig för hemsidan är Karin Nilsson. Vid frågor om sidan eller om ni vill använda något av våra foto så kontakta Karin via mail: kscrap@live.se eller någon i styrelsen.

Vi tar gärna emot foto som vi kan lägga in här på hemsidan.