Styrelsen/Kontakt

Styrelsen


Karl Nilsson     0709-82 39 48          alslof@hotmail.com

ordförande


Var bor du? Alslöfsgård, Tönnersjö, Eldsberga

Vad har du för produktion?

Avelsbesättning med dikor. Rasen är Limousin. Föder upp ungdjuren till slakt och försäljning till avel.

Vilka frågor är de viktigaste i företaget?

Lönsamheten i företaget och att ha friska djur. Att utvecklas med aveln av våra djur.

Vad tycker du är viktigt i föreningen?

Att vi är en förening som anordnar givande, intressanta och trevliga möten för våra medlemmar.

Vilket är ditt bästa minne med HNP?

Köttriksdagen som vi anordnade 2017.

Jens Gustafsson    0702-24 34 08    jens_koinge@hotmail.com

vice ordförande


Var bor du?  I Gödeby, Sibbarp


Vad har du för produktion?

Dikor och uppfödning av kalvarna och lite inköpta kalvar

Vilka frågor är de viktigaste i företaget?

Lönsamhet samt att på sikt utöka antalet kor


Vad tycker du är viktigt i föreningen?

Att vi skapar attraktiva och intressanta träffar för våra medlemmar

Vilket är ditt bästa minne med HNP?

Jag har många fina minnen ifrån HNP.

Men största är nog när vi arrangerade köttriksdagen i Halland, vi hade lagt ner ett enormt arbete under lång tid och det blev så lyckat.
Kerstin Nilsson     0733-80 79 62          vitaklippan@laholm.com

Kassör


Bor: I Värestorp, Laholm, på mjölkgården tillsammans med min sambo Joakim och yngsta dottern Alva, medan de två äldsta döttrarna är utflugna sedan några år tillbaka.


Produktion: En dikoproduktion på 50 kalvande och 100 platser för ungnötsuppfödning på Joakims föräldragård. Det är en bruksbesättning med stambokförda betäckningstjurar, senaste åren har det varit Limousin, Charolais och Angus.2018 köpte vi en mjölkgård med 175 årskor i rasen Holstein och dess rekrytering. Vi seminerar ca 40% med köttras och säljer tjurkalvarna vid 14 dagars ålder. Totalt nyttjar vi 290 ha mark, varav 65 är betesmark för att hålla landskapet öppet. 4,5 heltidsanställda i företaget.


Viktiga frågor i företaget: En god lönsamhet som kan bidra till utveckling och förbättring, men även välförtjänad ledighet tillsammans med familjen.


Viktiga frågor i föreningen: Vi ska anordna aktiviteter som för samman våra medlemmar och öka erfarenhetsutbytet, samt följa SNPs mål.


Detta visste du inte om mig: Jag har för första gången sökt Nötkreatursstöd för mina fjällkor som jag fick i födelsedagspresent från mina döttrar.Åsa Ledel    0706-69 29 80           asaledel@hotmail.com

Sekreterare


Var bor du?   Steninge

Vad har du för produktion?

Har haft dikoproduktion i många år men får numera nöja mig med att umgås lite med grannens betesdjur på sommaren.

Vad tycker du är viktigt i föreningen?

Det ska vara en förening för alla oberoende av produktionsgren och storlek på företaget.

Våra aktiviteter ska vara intressanta och lärorika men viktigast av allt är gemenskapen.

Vilket är ditt bästa minne med HNP?

Det finns så många att välja mellan!

Men 2017 när vi anordnade Köttriksdagen i Halland slår nog allt.

Bengt Johansson    0703-48 50 46        skogsakragard@telia.comBor: Skogsåkra Gård Horred


Produktion: Modern småbrukare, KRAV odling med 150 dikor, behåller alla kalvar till slakt, ca 350 ha/

200 skiften/38 fastigheter/18 produktionsplatsnummer.


Viktigaste frågan i företaget: Naturvård med Lönsamhet


Viktigaste frågan i föreningen: Glädje med det man gör och Lönsamheten inom nötköttsproduktionen, på olika sätt och förutsättningar.


Detta visste du inte om mig: Föreningens pajas, löser melodikrysset nästan varje vecka.


Mikael Magnusson   0760-52 97 47    mikaelmagnusson1@hotmail.com


Bor: I Fjärås 


Produktion: 

Viktiga frågor i företaget: Att det ska vara en hållbar produktion samt ett lönsamt företag.

Så det blir aktraktivt för nästkommande generation

Viktiga frågor i föreningen: Sammanållningen och att vara stöttande till medlemmarna med olika frågor.


Ditt bästa minne med HNP: Höstresan 2022 var ett fint minne.

Erling Bengtsson    0708-33 02 09    bengtsson.erling@telia.com


Bor: I Hallands inland på Björsjö Gård, mellan Kinnared och Drängsered.


Produktion: Ca 100 dikor, föder upp alla kalvar till slakt, Kravproduktion sedan 2001.


Viktiga frågor i företaget: Att få fram tunga slaktdjur med god lönsamhet endast på bete, ett bra grovfoder och mineraler. Viktigt är även att vårda bygdens marker i en god relation med grannar och markägare.


Viktiga frågor i föreningen: Viktigt för mig i föreningen är att Hallands nötköttsproducenter kommer samman på gårdsbesök, kurser och träffar, att vi lär av varandra och har roligt ihop!


Ditt bästa minne med HNP? Bästa minnet med HNP är ingen enskild händelse, utan minnena från våra Köttriksdagar där vi från Halland representerar årligen. Dessa välordnade tillställningar ger en energikick som driver mig framåt hela året. Häng med så får ni se!